Ελληνική γλώσσα και ορολογία (5ο: 13-15 Οκτωβρίου, 2005: Λευκωσία) συνέδριο

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 13/12/2004 ; τεύχ. 2323 , σ. 100
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο