Ελληνική διάκριση σε διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 28/3/2011 ; τεύχ. 2623 , σ. 43
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο