Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος Τα σχόλια, οι παρατηρήσεις και τα παραρτήματα του ΕΚΩΣ 2001, που δημοσιεύτηκε στο τεύχος 2148Α του Ενημερωτικού Δελτίου του ΤΕΕ (ΦΕΚ 1329Β, της 6ης Νοεμβρίου 2000)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 23-07-2001 ; τεύχ. 2160 , σελ.15-137
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο του τεύχους