Ενεργειακές μελέτες σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Αμερικανική Ενωση Μηχανικών Θέρμανσης Ψύξης και Κλιματισμού - Ελληνικό Παράρτημα
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 17/1/2011 ; τεύχ. 2616 , σ. 61
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο