Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων. Η επόμενη ημέρα

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 9/5/2011 ; τεύχ. 2629 , σ. 14-16
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο