Επαγγελματικά δικαιώματα και ακαδημαϊκές ισοτιμίες νέες εξελίξεις σε εσωτερικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 20/9/2004 ; τεύχ. 2311 , σ. 8-16
Όνομα μέρους:ΥΠΕΠΘ: Εναρξη εθνικού διαλόγου για την παιδεία
Οι αιτιάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ο σχολιασμός των αιτιάσεων της Ε.Ε. από το ΤΕΕ
Οι απαντήσεις του υπουργείου Εξωτερικών στην Ε.Ε.
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Οι αιτιάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής