Επιβάλλεται η συνολική επανεξέταση του διοικητικού συστήματος πολεοδομικού σχεδιασμού ημερίδα ΤΕΕ - ΚΕΔΚΕ - ΙΤΑ

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ, Κεντρική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 27/3/2006 ; τεύχ. 2385 , σ. 8-11
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο