Επιδοτούμενα προγράμματα επιμόρφωσης "e-μηχανικοί"

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 11/5/2009 ; τεύχ. 2535 , σ. 9
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο