Επιμόρφωση των τεχνιτών της οικοδομής

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 29/5/2006 ; τεύχ. 2393 , σ. 23
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο