Επισημάνσεις - προτάσεις για τις ΣΔΙΤ

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 19/9/2005 ; τεύχ. 2359 , σ. 17-18
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο