Επιστημονικές ημερίδες για την Πολιτιστική Κληρονομιά (7, 12 Μαρτίου & 18 Απριλίου 2007: Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 5/3/2007 ; τεύχ. 2430 , σ. 36
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο