Επιχειρηματικό περιβάλλον στις κατασκευές τα μέτρα διεξόδου από την κρίση

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 26/7/2004 ; τεύχ. 2305 , σ. 10-24
Όνομα μέρους:Οι προυποθέσεις για να αποφευχθεί η ύφεση
Θα διαμορφώσουμε νέους κανόνες του παιχνιδιού
Πρέπει να υπάρξουν έργα για την αντιμετώπιση της κρίσης
Η πορεία του κατασκευαστικού κλάδου
Ο ρόλος της αυτοχρηματοδότησης στην εκτέλεση έργων υποδομής
Συμβάσεις παραχώρησης και ελληνική πραγματικότητα
Οι προοπτικές των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών σε ξένες αγορές
Εξωστρέφεια σημαίνει υψηλή παραγωγικότητα, σταθερούς κανόνες και διαφάνεια
Η αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου
Οι εκπρόσωποι των κομμάτων
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο