Επιχειρηματικότητα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 28/11/2005 ; τεύχ. 2369 , σ. 25
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο