Ευκολία, περιβάλλον και πράσινοι φόροι

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γαλιγάλης Σάκης
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 1/2/2010 ; τεύχ. 2570 , σ. 53-54
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο