Ευρω - Μεσογειακό Διήμερο

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ, ΕΜΠ, ΕΒΕΑ, Ευρωπαϊκή Ενωση - Γραφείο Αναπτυξιακής Βοήθειας EuropeAid
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 8/2/2010 ; τεύχ. 2571 , σ. 17
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο