Ευρωπαϊκή διάκριση για το ελληνικό κέντρο αναδιανομής καινοτομίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 6/9/2004 ; τεύχ. 2309 , σ. 84
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο