Ευρωπαϊκή εβδομάδα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (18-22 Οκτωβρίου 2004: Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 18/10/2004 ; τεύχ. 2315 , σ. 81-85
Όνομα μέρους:Οι προτάσεις για την ενίσχυση της πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου και της εφαρμογής της νομοθεσίας
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο