Ευρωπαϊκή τυποποίηση και ελληνική πραγματικότητα

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 3/3/2008 ; τεύχ. 2478 , σ. 16
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο