Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας (22 Σεπτεμβρίου 2004)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ - Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Επικοινωνιών και Υπολογιστών
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 13/9/2004 ; τεύχ. 2310 , σ. 87
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο