Εφυγε πλήρης ημερών ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ Μνήμη Γιάννη Χριστοδουλίδη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 16-10-2000 ; τεύχ. 2121 , σελ. 23-27
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο