Ζητείται ένα "άλλο" Ρυθμιστικό Σχέδιο, με προτεραιότητα το Περιβάλλον πράσινο και αδόμητοι χώροι της Αττικής απειλούνται από τις πυρκαγιές, τους μεγάλους οδικούς άξονες και το real estate

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ - Εργ. Αστικού Περιβάλλοντος
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 26/10/2009 ; τεύχ. 2557 , σ. 57-58
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο