Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και της διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Στάμος Αναστάσιος Ι.
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 26/4/2010 ; τεύχ. 2581 , σ. 56-57
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο