Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων μηχανικών (15 Δεκεμβρ., 2005: Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 26/9/2005 ; τεύχ. 2360 , σ. 18
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο