Η αναθεώρηση του Συντάγματος και ο ελληνικός χώρος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μιχαήλ Γιάννης
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 10/7/2006 ; τεύχ. 2399 , σ. 22-23
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο