Η ανακοίνωση ανακήρυξης των υποψηφίων στα κεντρικά όργανα του ΤΕΕ εκλογές ΤΕΕ 2010

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 29/3/2010 ; τεύχ. 2578 , σ. 17-48
Όνομα μέρους:Τριάντα έξι συνδιασμοί και πέντε μεμονωμένοι μετέχουν στις εκλογές του ΤΕΕ
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο