Η αντισεισμική θωράκιση των μνημείων

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Πρόγνωσης των Σεισμών
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 12/6/2006 ; τεύχ. 2395 , σ. 67
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο