Η γεωθερμική ενέργεια

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ενωση Γεωθερμικών Ελλάδας, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, Ηλιότοπος Συνέδρια
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 14/9/2009 ; τεύχ. 2551 , σ. 62
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο