Η εταιρική κοινωνική ευθύνη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 23/6/2008 ; τεύχ. 2493 , σ. 21
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο