Η κοινωνία του ρίσκου και η επιστημονική γνώση

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τσέκερης Θεόδωρος, Τσέκερης Χαράλαμπος
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 29/6/2009 ; τεύχ. 2542 , σ. 54-55
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο