Η κρίση στις κατασκευές επηρεάζει ολόκληρη την οικονομία

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Πέρπερας Νίκος
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 11/5/2009 ; τεύχ. 2535 , σ. 16-20
Όνομα μέρους:Καθίζηση στις ιδιωτικές κατασκευές
Απαιτείται σχέδιο με αναπτυξιακές προοπτικές
Η βαθύτερη κρίση της ιστορίας στον τομέα των δημοσίων έργων
Τα δημόσια έργα έχουν άμεσα προστιθέμενη αναπτυξιακή αξία
Μέτρα στήριξης του κατασκευαστικού τομέα
Τι προτείνουν άλλοι φορείς
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο