Η λειτουργία των Πολεοδομικών Υπηρεσιών στη διάρκεια του καλοκαιριού

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 30/7/2007 ; τεύχ. 2450 , σ. 8
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο