Η νέα βιομηχανική πολιτική της ΕΕ - Σήμανση CE (19 Φεβρουαρίου, 2005)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας, HELEXPO ΑΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 28/3/2005 ; τεύχ. 2337 , σ. 20-21
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο