Η πραγματική διάσταση της παραμέτρου "Ασφάλιση Έργων & Ευθυνών" Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κουτίνας Γ.
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 13/10/2003 ; τεύχ. 2266 , σ. 80-81
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο