Η συζήτηση στην Επιτροπή της Βουλής για τις μελέτες καθοριστική η παρέμβαση του ΤΕΕ και γόνιμος ο διάλογος κομμάτων και φορέων

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 7/2/2005 ; τεύχ. 2330 , σ. 12-24
Όνομα μέρους:Ολοκληρώνεται η θεσμική μεταρρύθμιση στα δημόσια έργα
Η κυβέρνηση δημιουργεί νέα αγορά μελετών
Οι φορείς βοήθησαν με τις τεκμηριωμένες προτάσεις τους
Χάθηκαν δέκα μήνες
Δε θα δημοπρατούνται έργα χωρίς επικαιροποιημένη μελέτη
Υπεραμύνθηκε των ρυθμίσεων της προηγούμενης κυβέρνησης
Προωθούνται τα συμφέροντα των ολίγων στον κλάδο των μελετητών
Αποδυναμώνεται το επιστημονικό μελετητικό δυναμικό
Ζητήματα αιχμής η εντοπιότητα, οι νέοι μελετητές, οι εξαιρέσεις και οι αμοιβές
Εξι σημεία που πρέπει να αλλάξουν
Αλλαγές που αποσκοπούν σε αρτιότερες μελέτες
Δεν αναβαθμίζεται η δημόσια διοίκηση
Οι παρεμβάσεις των βουλευτών
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο