Η συμμετοχή των μηχανικών στο έργο του ΤΕΕ "πιάνει τόπο" επιστροφή στο μέλλον

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 18/10/2004 ; τεύχ. 2315 , σ. 3
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο