Ηλίας Κροντήρης μηχανολόγος μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Επίσκοπος Γρηγόριος
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 26/12/2005 ; τεύχ. 2373 , σ. 63
Όνομα προσώπου ως θέμα: