Ηλίας Σκρουμπέλος αρχιτέκτων μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 10/7/2006 ; τεύχ. 2399 , σ. 70
Όνομα προσώπου ως θέμα: