Ημερίδα για προγράμματα της Ε.Ε. (30 Νοεμβρίου, 2004: Βρυξέλλες)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 8/11/2004 ; τεύχ. 2318 , σ. 92
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο