Ημερίδα για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας, Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Κλιμάκιο Θεσσαλονίκης, ΑΠΘ - Συμβούλιο Περιβάλλοντος
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 21/3/2005 ; τεύχ. 2336 , σ. 68-69
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο