Ηπιες επεμβάσεις για την προστασία των ιστορικών κατασκευών (Θεσσαλονίκη: 19-21 Μαρτίου, 2009) 3ο εθνικό συνέδριο

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 31/3/2008 ; τεύχ. 2482 , σ. 22
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο