Θέσεις και προτάσεις για το σ/ν περί Μελετών

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών
Κατηγορία Υλικού:
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 16/12/2002 ; τεύχ. 2227 , σ. 23
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο