Θεόδωρος Σκουλικίδης Χ.Μ. - Καθηγητής ΕΜΠ

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 11/4/2005 ; τεύχ. 2339 , σ. 86
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Περιγραφή τεκμηρίου:Από τη στήλη Εκείνοι που Φεύγουν