Θεώρηση οικοδ. αδείας για σύνδεση οικοδομής με τα δίκτυα ηλεκτρισμού και ύδρευσης Εγγραφο ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ/νση O.Κ.Κ. με αρ. πρωτ. 81104/12-6-2000

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΥΠΕΧΩΔΕ
Κατηγορία Υλικού:
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 2-10-2000 ; τεύχ. 2119 , σελ. 30
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο