Θεσμικό πλαίσιο μελετών δημοσίων έργων Πρόταση διατάξεων σχεδίου νόμου "Περί μητρώων μελετητών και συμβούλων, ανάθεσης και εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών"

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΥΠΕΧΩΔΕ
Κατηγορία Υλικού:
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 29/07/2002 ; τεύχ. 2209 , σ. 47-112
Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης μελετών : Το ΤΕΕ όχι μόνο δεν κλήθηκε να συμμετέχει, αλλά ούτε καν ενημερώθηκε