Θετική -υπό προϋποθέσεις- η διπλή ανάπλαση Ελαιώνα και λεωφόρου Αλεξάνδρας

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 12/9/2005 ; τεύχ. 2358 , σ. 12
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο