Ιδιωτικά και δημόσια κτιριακά έργα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αλαβάνος Ιάκωβος Α.
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 23/8/2004 ; τεύχ. 2307 , σ. 95-96
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο