Ιστορικές πόλεις και λιμάνια στη Μεσόγειο και πολεοδομικές παρεμβάσεις του 20ου αιώνα (9-12 Μαρτ., 2006: Πάτρα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ICOMOS
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 27/2/2006 ; τεύχ. 2381 , σ. 17-18
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο