Ιωάννης Βαρδουλάκης πολιτικός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Δαφαλιάς Ι. Φ., Κυριάκη Κ.
Συλλογικό Έργο: Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων, Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 12/10/2009 ; τεύχ. 2555 , σ. 64
Όνομα προσώπου ως θέμα: