Ιωάννης Καζολέας πολιτικός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καζολέας Δημήτρης Ι.
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 7/11/2005 ; τεύχ. 2366 , σ. 62
Όνομα προσώπου ως θέμα: