Ιωάννης Καντεράκης πολιτικός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Πέπε Αναστασία
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 21/3/2005 ; τεύχ. 2336 , σ. 78
Όνομα προσώπου ως θέμα: